ANTONI LLULL FULLANA. “TIR�”.”XINITO”. 1896-1936.

Fill de Pere Llull Mudoy i de Margalida Fullana Piz�, va n�ixer a Algaida, al carrer del Campet n� 47, a les 14 hores de dia 27 de juliol de 1896.

Dia 29 de juliol de 1925 es cas� amb Maria Tous Portell. No tingueren fills. Vivien a la placeta on hi havia l’antiga peixateria. Hi tenien botiga i negoci de compra i venda de productes agr�coles.

De jovenet havia estat una mic desbaratat, fins al punt que n’hi ha que asseguren que el nom de “Xinito” li va posar el seu pare perqu� no volia que dugu�s el nom de “Tir�”. Una vegada ja home fet es cas� i va fer un canvi radical, fou un gran treballador i una persona exemplar. Ja mort, hi va haver algaidins que, plorant, digueren a la seva fam�lia que no havien patit fam gr�cies a qu� en Toni els hi havia venut el gra de llavor posposant la cobran�a fins despr�s de la collita. El seu negoci, sense dubte, duia cam� de ser el m�s important d’Algaida.

Era client del caf� de la CEDA, on anaven els “amos” d’Algaida. All�, en una ocasi�, tingu� un fort enfrontament amb ells perqu� saberen que a un home que tenia llogat per fer clots a una finca que millorava, li pagava dues pessetes m�s de jornal que el que pagaven ells. En una altra ocasi� tamb� havia tengut un altercat amb les dretes quan, en unes eleccions, a una casa d’”amos” havien obligat a la criada a votar en nom d’una altra dona que nomia igual que ella, la qual cosa va provocar un gran rebombori.

El mateix dia de la desembarcada de Bayo a Porto Cristo, ell i el seu germ� Pere s’anaren a amagar a una pedrera que hi havia en una finca que tenia a Son Bernat Reus. La seva dona hi envi� un nebot perqu� els avis�s que no sortissin de l’amagatall, ja que els falangistes agafaven molta gent i la tancaven a l’ajuntament. No feren cas a la seva dona i anaren cap a la vila. Quan foren al Colomer, uns falangistes algaidins els detingueren i els dugueren a l’ajuntament, on romangueren tancats el dia de la detenci� i el dia seg�ent fins que, aproximadament a las deu de la nit, juntament amb el seu pare i sis algaidins m�s foren portats al cementeri de Son Coletes, a Manacor. All� fermaren els tres Tirons, els banyaren amb benzina i els pegaren foc. Un cop morts foren tirats dins un gran foguer�.

Per qu� mataren en Toni?. El falangista que orden� el seu tancament , i que particip� en la seva detenci�, li devia molts dobbers. En Toni era germ� del batle i reconegut esquerr�. Per motius diguem-ne “comercials” l’algaid� que orden� la mort del seu conco Jaume Janer “Mena” li tenia una gran enveja i molta r�bia perqu� com m�s amunt anava el negoci d’en Toni, m�s avall es feia el negoci d’aquest algaid� i tot el poble culp� a aquest algaid� de la seva mort. Tamb� hi havia una fam�lia molt de dretes que odiava a mort els “Tirons”. A part de tots aquests motius, cal afegir que els falangistes deien que l’havien mort per por que volgu�s venjar la mort del seu germ�.

 

Rafel Antich. MEM�RIA als republicans algaidins v�ctimes de la repressi� feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. N� 2 de la col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.


tomtop | andoer | anet a8 | Anet | Anet A6 | trumpy bear | amazfit bip | hubsan h501s | hohem gimbal | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | dobby drone | Hubsan Drone | Creality Ender-3 DJI Mavic Air | isteady pro | klook| Travel 旅遊| KUONI 勝景遊