Creu de s'hostal d'en Gi (o dels Traginers o del Cam� Reial).

Situada al creuer de la primitiva carretera de Ciutat a Manacor amb el ramal que condueix a Algaida. La tenim documentada el 1569 com a obra de "mestre Sebasti� Coll, picapedrer de Llucmajor". Consta d'una base circular de sis escalons (en tenia cin per� en la reforma de 1995 n'hi afegiren un), fust octogonal, tambor tamb� octogonal amb l'escut d'Algaida i representacions de diversos sants (Sant Pere, Sant Antoni, Sant Sebasti�, Santa Ll�cia i altres, s�n els sants que es troben a la majoria de les creus. L'erosi� de la pedra sovint en dificulta la identificaci�). La creu presenta a l'anvers el Crist crucificat i al revers la Verge Maria amb el Nin. Va ser restaurada el 1995.

Altura:
Peu:
Per�metre:
3,90 m.
1,50 m.
0,76 m.

 

 


Autor del text: Pere Mulet Cerd�.