Creu de Pina.

A l'entrada de Pina, venint d'Algaida, prop de la font, hi ha una creu col�locada sobre tres escalons de planta octogonal irregular. A la llanterna hi figuren a cada un dels costats el nom de Sant Cosme, Sant Dami�, un pi formant el jerogl�fic PINA i l'any 1908, dada de la construcci�; �s, per tant, una creu moderna. Est� coronada pr una creu c�ltica, �s a dir, creu llatina de pal i bra�os intersectats per un c�rcol, amb anagrames de Jesucrist.

Altura:           3,21 m.
Peu:             0,70 m.
Per�metre:    0,88 m.

Autor del text: Pere Mult Cerd�.