Creu de Randa.

A la sortida de Randa, pujant a Cura, trobam una creu que entre la llanterna i la creu duu la inscripci� dia 19 de marzo de 1846. No sabem si aquesta �s la data de la construcci�, per� un document de 1723 parla d'una creu que de la parti� de Llucmajor arriba a la Creu del Camp pel cam� de Randa. Ara b�, no podem assegurar que es refereix a aquesta creu.

Base de cinc escalons octogonals, fust octogonal, tambor amb representacions dels instruments utilitzats a la Passi� i la creu amb el Crucificat i la Verge.

Altura:         3,40 m. 
Peu:            1,63 m.
Per�metre:   0,76 m.

Autor del text: Pere Mulet Cerd�.