Creu de la Garriga.

Fent parti� entre els termes d'Algaida i Palma, a Xorrigo, hi ha una creu senzilla que trobam citada al segle XVII. La base est� formada per tres escalons octogonals, el fust tamb� octogonal i la creu sense imatge, una esp�cie de creu de vuit puntes.

Altura:       3,04 m.
Peu:          0,76 m.
Per�metre: 0,80 m.

Autor del text: Pere Mulet Cerd�.