Creu d'en Massot (o de la Ribera).

Es troba al creuer dels carrers de la Ribera, Sa Tanqueta, de la Roca i de s'Aigua. Probablement constru�da tamb� per mestre Antoni Genovard seguint el model de la des Colomer (mestre Genovard fora contractat per fer "les creus"). L'any 1842 fou canviada de lloc perqu� dificultava el tr�nsit i s'elimin� la base per falta d'espai i es va encintar el capitell amb ferro ja que amena�ava ru�na. A principis de 1990 un autocar la va fer caure i va ser reconstru�da al mateix lloc. El fust �s octogonal molt desgastat, el tambor �s tamb� octogonal i la creu inclou el Crist i la Verge, els dos amb el cap mutilat. En general la pedra est� molt gastada.

Altura:        3,90 m.
Peu:           0,99 m.
Per�metre:  0,83 m.

Autor del text: Pere Mulet Cerd�.