Creus desaparegudes.

Al Bolet�n de la Sociedad Arqueol�gica Luliana n� 14 (juliol de 1885) en Bartomeu Ferr� parla d'una creu a la placeta des Sitjar (ell diu pla�a de "Can Munar") que va desapar�ixer cap al 1860, de la qual no n'hem trobat cap dada.  I al pl�nol que va aixecar Jeroni de Berard el 1789 n'hi trobam indicades dues m�s: una a la Pla�a, a la part del carrer des Cavallers, i una altra a la intersecci� dels carrers Esgl�sia i Uni�. No en queda cap vestigi.

Autor del text: Pere Mulet Cerd�.