JAUME JANER COLL “MENA”. 1872-1938

Fill de Jaume Janer Juan, jornaler, i de Francisca Aina Coll Fullana, va n�ixer a Algaida, al carrer del Bisbe n�mero 7, a les 12 de la nit de dia 17 d’octubre de 1872. Era conegut com Jaumet Mena per distingir-lo d’un altre algaid� a qui anomenaven Jaume Mena.

Quan acab� el servei militar qued� a viure a Palma, on es va llogar de cambrer. Es cas� i an� a viure a Barcelona amb la seva esposa, on feien feina de criats del secretari del bisbe. Uns quants anys despr�s tornaren a Mallorca. En tres ocasions va fer feina a l’Ajuntament d’Algaida: Dia 2 de febrer de 1908 el nomenaren pe� caminer. Dia 1 de desembre fou nomenat oficial saig i dimit� del c�rrec dia 29 de desembre de 1915. Dia 30 d’abril de 1919 torn� ser nomenat oficial saig i dimit� dia 30 de desembre de 1922 “por asuntos que no vienen en el caso...”

Durant el temps que fou saig tenia habitatge a la Casa de la Vila. Fou llavors quan en una brega se li dispar� l’arma reglament�ria i mor� en “Roca” a conseq��ncies de la ferida que li f�u el tret. Aquest esdeveniment va fer que hi hagu�s molta xerrameca ja que en Mena era un dels principals liberals algaidins, mentre que en Roca representava la part conservadora. En una ocasi� en Roca li havia disparat i li havia foradat la capota; no el fer� de miracle. En el judici que tingu� lloc com a causa per la mort d’en Roca, en Jaume va quedar absolt sense cap c�rrec. Despr�s d’aquest succ�s deix� la feina a l’Ajuntament i an�, durant un temps, a viure a fora vila, on es dedic� a la ramaderia. Despr�s pos� una carnisseria al carrer de la Beata i va fer de carnisser us vuit anys, fins que el van detenir.

Estava casat amb Ant�nia Llull Mudoy, que era germana de Pere Llull Mudoy, qui fou assassinat a Manacor juntament amb els seus dos fills, n’Antoni i en Pere. En Jaume i n’Ant�nia eren aixorcs.

Fou detingut el mes d’agost de 1937. Va estar tancat uns vuit mesos al castell de Bellver. All� feia d’ordenan�a i tenia absoluta llibertat de moviment. Tot el temps que estigu� detingut, la seva esposa visqu� a Palma i, setmanalment, li duia roba neta.Un dia, quan arrib� al castell, li digueren que feia dos dies que havien posat el seu home en llibertat. Ella, que tenia el geni bastant fort, tot i que va sospitar el pitjor, contest�: “Mirau, id� ara el meu home em deu haver tornat beneit, perqu� si en dos dies no ha sabut trobar ca seva...” La veritat era que havia estat assassinat al cementeri de Porreres. Aix� succe� la Pasqua de 1938, quasi en certesa el Divendres Sant.

Quan als motius de la seva mort, cal dir que poques morts hi hagu� m�s aclarides que la seva. De jove havia estat pol�tic liberal, per� feia molt temps que n’estava retirat, de la pol�tica. Tamb� hi havia hagut all� d’en Roca. La seva esposa va poder sebre els noms i llinatges dels dos algaidis (un ex-batle i un ex-secretari de l’Ajuntament d’Algaida) que el feren matar i el seus motius van ser purament de revenja personal. Durant molt de temps, quan veia l’ex-batle que va fer matar el seu home –que per a molts d’algaidins era el mateix qui havia fet assassinar el seu cunyat i els deus dos fills-, l’encal�ava pel carrer cridant “asesino, asesino”. L’ex-secretari havia esat traslladat i no vivia a Algaida.

Oficialment, segons costa en una nota marginal en la seva inscripci� de naixement, i per odrde del Jutje de Primera Inst�ncia de Palma, Jaume Janer Coll fou declarat “ausente en ignorado paradero”.

 

Rafel Antich. MEMORIA als republicans v�ctimes de la repressi� feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. N� 2 de la Col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.

tomtop | andoer | anet a8 | Anet | Anet A6 | trumpy bear | amazfit bip | hubsan h501s | hohem gimbal | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | dobby drone | Hubsan Drone | Creality Ender-3 DJI Mavic Air | isteady pro | klook| Travel 旅遊| KUONI 勝景遊