JOAN SIXTE MART� GALI� I LLEONART. (1906-1940).

Fill de Manuel Gali� Comas I de Llu�sa Lleonart Tarr�, va n�ixer a Calonge (Girona), al carrer de la Sobirania Nacional, a les 3 de l’horabaixa de dia 29 de gener de 1906.

En sabem molt poques coses, del mestre Joan Sixte Gali�. Era fadr� i vivia al carrer dels Cavallers n�mero 18 primer pis, amb els seus pares.

L’1 de novembre de 1931 el senyor Jos� M. Conrado, secretari de la Junta Local de Primera Ensenyan�a d’Algaida, certificava “Que en el d�a de hoy se posesion� D. Juan Gali� Lleonart del cargo de maestro propietario de la Escuela Nacional de Ni�os de Algaida, que obtuvo en virtud de orden 13 de octubre de 1931 habiendo cumplido todos los requisitos necesarios”. Dia 10 e febrer de 1934 presidia una reuni� de mestres com a director inter� de l’Escola de Nins d’Algaida. A les reunions posteriors, que presid� fins dia 10 de novembre de 1935, tamb� ho va fer com a director inter�. Aquest dia fou el darrer en qu� figur� a les actes escolars.

En Joan era antifeixista i com a tal form� part del grup de mallorquins que s’inscriviren a Olimp�ada Popular que s’havia de fer a Barcelona entre els dies 19 i 26 de juliol de 1936, en la qual havien de participar unes 8.000 persones antifeixistes de diferents nacionalitats (5.000 atletes i 3.000 membres de grups folkl�rics) i que dia 19 hagueren de suspendre a causa de la insurrecci� dels militars feixistes. Aquesta Olimp�ada Popular s’havia de fer per oposici� als Jocs Ol�mpics de Berl�n, que Hitler aprofitava per fer propaganda nazi.

En Joan va quedar a Barcelona i no saben res de les seves activitats durat la guerra civil. Un cop acabada, torn� a Algaida per fer-se c�rrec de la seva pla�a de mestre per�, com que havia tengut molts enfrontaments amb els falangistes algaidins, aquests aconseguiren que li negassin la feina, amb la qual cosa fou un de tants mestres represaliats.

A Algaida, com per tot arreu, durant la postguerra, l’�nica cosa que sobrava era fam, per� qui m�s qui manco, tenia alguna finqueta i es defensava com podia. En Joan no tenia res i patia fam. No la fam que tenia tothom, sin� que no tenia res per dur-se a la boca.

Dia 29 d’abril de 1940 el seu pare –que vivia amb ell- mor� d’una hemorr�gia cerebral. Aquest fet, unit a la desesperaci� de veure que es moria –literalment- de fam, va fer que decid�s llevar-se la vida i, tres dies m�s tard, dia 2 de maig- m�s o menys a les 10,30 hores- es va su�cidar; es va penjar al respatller del llit.

 

Rafel Antich. MEM�RIA als republicans v�ctima de la repressi� feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. N� de de la Col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.


tomtop | andoer | anet a8 | Anet | Anet A6 | trumpy bear | amazfit bip | hubsan h501s | hohem gimbal | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | dobby drone | Hubsan Drone | Creality Ender-3 DJI Mavic Air | isteady pro | klook| Travel 旅遊| KUONI 勝景遊