MIQUEL NOGUERA RIGO “BARRERA”. 1901-1939.

Fill de Bernat Noguera Piz� i de Catalina Rigo Gar�, va n�ixer a Algaida, al quarter n� 70, a la una de dia 17 de novembre de 1901.

Es cas� amb Maria Oliver Amengual, amb qui tingu� un fill i una filla. De jove an� a treballar a Cuba. El seu ofici, en tornar a Algaida, fou de picador (treia mar�s). Tamb� fou l’encarregat a Algaida d’una f�brica de sabates de Llucmajor. Darrerament, abans de detenir-lo, feia de picapedrer en una capella del Pil•lar�. Des d’all� anava a veure a Joan Bibiloni “Monet”, a l’hort de Can Buscaneta, on estava amagat i on anaren a cercar-lo gu�rdies civils i falangistes algaidins. De Miquel Noguera, els seus amics, tots, coincideixen en el fet que era l’home m�s tranquil que mai no hi ha hagut a Algaida. Ens contaren moltes an�cdotes que aix� ho corroboren.

El detingueren els falangistes algaidins a ca seva, a Algaida, i quan el duien cap a Palma, segons cont� ell mateix a la seva esposa, el feren davallar unes quantes vegades del cotxe per simular que l’anaven a afusellar.

Segons la causa 81/36, ell i vint-i-un homes m�s foren acusats de rebel•li� i de pert�nyer a banda armada. Denou d’ells foren condemnats a mort perqu� foren acusats d’anar armats; entre ells, en Miquel. Dia 3 de mar� de 1937, el comandant jutge de la Comand�ncia Militar de les Balears escrigu� al batle d’Algaida per demanar informaci� sobre la conducta pol�tica i social de “Miquel Noguera Rigo “Barrera” que se halla procesado en la causa n� 81 que instruyo”. Dos dies despr�s, dia 5 de mar�, el batle d’Algaida contest� al jutge militar mitjan�ant l’ofici n� 104 que “dicho individuo es una persona de malos antecedentes, poco formal y vago... Era o estaba afiliado al partido socialista y propagandista del mismo”.

Despr�s de detenir-lo va estar tancat al castell de Bellver, al camp de concentraci� de Sant Joan de Campos, en un altre camp de Pollen�a i, finalment, a Can Mir, a Palma. Quan estava tancat a Campos, la seva dona i la filla d’en Jord� de Pina, qui tamb� fou assassinat, l’anaven a veure disfressades de pageses, amb un carro, i, perqu� en Miquel pogu�s veure els seus fills, els duien tapats amb flassades davall el banquet del carro.

La nit de dia 4 de setembre de 1939 li donaren pa i peix per sopar. Aquesta nit va escriure tres cartes: una a la seva mare, una a la seva esposa, i, la tercera, en nom d’un amic del Pil•lar� –a qui tamb� havien d’afusellar i que no sabia escriure-. A la seva dona li deia “...ma�ana, a las seis de la madrugada, ser� fusilado...”

El mat� de dia 5, la seva dona, juntament amb una germana i amb un germ� d’en Miquel, esperaven a Can Mir perqu� li havien dit que fos all� si el volia veure perqu� l’havien de traslladar. No l’arrib� a veure per� li digueren que en aquells moments el duien a matar; ella caigu� acubada.

A les sis i mitja en punt del mat�, i despr�s d’haver renunciat a la confessi� perqu�, segons digu� al capell�, no tenia res a dir, fou afusellat al cementeri de Palma. La viuda f�u col•locar una creu on li havien dit que havien enterrat en Miquel. Avui, damunt aquest lloc, hi ha tombes noves.

La seva defunci� est� inscrita el mateix dia 5 de setembre de 1939, en el tom 136, p�gina 39, del Jutjat n� 2 de Palma, sense especificar la causa de la mort.

 

Rafel Antich. MEM�RIA als republicans algaidins v�ctimes de la repressi� feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. N� 2 de la Col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.


tomtop | andoer | anet a8 | Anet | Anet A6 | trumpy bear | amazfit bip | hubsan h501s | hohem gimbal | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | dobby drone | Hubsan Drone | Creality Ender-3 DJI Mavic Air | isteady pro | klook| Travel 旅遊| KUONI 勝景遊