MIQUEL OLIVER MIR “TALAIETA” “FIGUERA”. 1901-1936.

Clic per ampliarFill de Joan Oliver Marimon, conrador, i de Catalina Mir Puig, va n�ixer a Algaida, al quarter n� 27, a les 10 de dia 30 de setembre de 1901.

Quan era encara un joven�� es va fer picador (treia mar�s). Despr�s va anar a treballar a Palma, on emmalalt� i, per curar-se, va viure un anys sencer, nit i dia, davall d’una figuera. All�, en Jord� de Pina l’anava a veure i li duia llibres i premsa. La versi� popular diu que hi va viure set anys, davall la figuera, per� la persona que di�riament li duia el menjar m’assegur� que nom�s hi va estar un any. De llavors se’l conegu� pel nom de “Figuera”.

Quan va estar curat an� a viure al poble i es dedic� a conrear les finques de la fam�lia. Dia 24 de gener de 1931 es cas� amb Rosa Amengual Oliver, am qui tingu� dues filles.

Va estar detingut amb el centenar de persones que els falangistes tancaren a l’ajuntament d’Algaida dia 16 d’agost. Els dilluns amollaren gent fins que nom�s, ja al vespre, en quedaren nou. Poc temps abans que els se’n duguessin, un falangista intent� que amoll�ssin en Miquel i en Lloren� Antich per� el caporal de la gu�rdia civil i un falangista s’enfadaren molt i s’hi oposaren dient que aquests dos havien d’anar all� on anassin els altre set.

Ja de nit, aproximadament a les 10, els ficaren dins cotxes i els portaren a Manacor. All� esperaren a una pla�a que estava plena de cotxes i camions carregats d’homes que havien de mata aquella nit. Dins el mateix cotxe on anava en Miquel tamb� hi veieren en Bartomeu Sastre “Cunieta”. Moments despr�s els portaren al cementeri de Son Coletes i all�, Miquel i els altres vuit algaidins, foren banyats amb benzina i cremats. Alguns d’ells, abans, foren tirotejats per immobilitzar-los.

Pol�ticament, en Miquel era republic� i pertanyia al Parit Socialista.

 

Rafel Antich. MEM�RIA als republicans algaidins v�ctimes de la repressi� feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. N� 2 de la Col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.