PERE LLULL MUDOY. “TIR�”. 1868-1936.

Clic per ampliar

Fill d’Antoni Llull i de Catalina Mudoy, va n�ixer a Algaida, a les sis del mat� de dia 14 de mar� de 1868.

Casat amb Margalida Fullana Piz�, vivia al carrer del Migdia n� 4. Tenien dos fills i dues filles; els fills eren Antoni i Pere, aquest darrer batle d’Algaida quan comen�� la guerra.

De jove havia estat carrabiner i despr�s tingu� diferents oficis fins que, quan feia de picapedre a Xorrigo, es va fer mal amb una eina i la llan�� un tros lluny i jur� que mai m�s feria feina feixuga. Va dir a la sogra que vengu�s una finca i amb els dobbers va comprar una carro i una b�stia amb els quals es dedic� a la compravenda de productes del camp. M�s envant va posar una botiga.


Quan era jove havia estat liberal, i sembla que bastant enc�s. Per� l’any 1936 ja era un home vell i estava totalment retirat de la pol�tica, encara que la vivia de prop ja que el seu fill Pere era un actiu pol�tic d’Esquerra Republicana, regidor de l’ajuntament i, m�s tard, batle d’Algaida.

Les persones que el conegueren asseguren que era un home molt intel•ligent, de paraula f�cil i, sobretot, que tenia un geni molt fort.

L’agafaren diumenge 16 d’agost. Fou detingut a ca seva. De tota manera, va c�rrer la versi� que, un cop detinguts els seus fills, ell, que era geni�t i no tenia por de res, s’havia presentat a l’ajuntament per saber qu� passava i per qu� havien detingut els seus fills; una vegada all� els falangistes li digueren “passau i sabreu qu� hem de fer amb els vostres fills” i ja no el deixaren sortir. La veritat, per�, �s que els falangistes sabien que mai no deixaria sense venjar la mort dels seus fills, i va ser el primer dels tres que van detenir.

Romangu� tancat el diumenge dia 16 i, el dilluns, a les 10 del vespre, el ficaren, juntament amb els seus fills i sis algaidins m�s, dins cotxes i els dugueren a Manacor. De tots els que se’n dugueren aquella nit, possiblement fou l’�nic que vei� quina seria la seva sort, ja que es negava a pujar al cotxe mentre repetia “mos duen a matar, mos duen a matar”. De res servia que els fills li diguessin que puj�s al cotxe, que no passaria res. Els falangistes el van haver de ficar al cotxe a les males. Un cop a Manacor, el dugueren al cementeri de Son Coletes, el fermaren enmig dels seus dos fills, els banyaren amb benzina i els pegaren foc. Una vegada morts els llan�aren dins d’una sitja que havien preparat per cremar-hi els cossos dels assassinats.

Dia 25 d’octubre de 1946 s’estengu� un certificat de defunci�, al jutjat d’Algaida, en el qual es certificava que Antoni havia mort dia 18 d’octubre de 1946.

Quan mor� la seva viuda, Margalida Fullana “mad� Serral”, l’ec�nom d’Algaida, el llucmajorer Sebasti� Guasp, tot i desobeint les ordes del bisbe de Mallorca, prohib� que reb�s sepultura dins lloc sagrat, per la qual fou enterrada en el petit recinte del cementeri civil, popularment conegut com “el cementeri dels penjats”, avui ja desaparegut. El dia del seu enterrament la seva casa estava acordonada per gu�rdies civils i falangistes armats i que tamb� estaven estrat�gicament repartits per tot el poble.

 

Rafel Antich. MEM�RIA als republicans algaidins v�ctimes de la repressi� feixista a Algaida durant la guerra de 1936. N� 2 de la Col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�)Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.

tomtop | andoer | anet a8 | Anet | Anet A6 | trumpy bear | amazfit bip | hubsan h501s | hohem gimbal | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | dobby drone | Hubsan Drone | Creality Ender-3 DJI Mavic Air | isteady pro | klook| Travel 旅遊| KUONI 勝景遊