SES CREUS D'ALGAIDA

Dins es poble em passetjava
i una creu vaig contemplar
i un moment l'em vaig mirar
sa construcci� m'agradava.

�s ver que moltes vegades
per all� havia passat
i no havia reparat
tantes figures gravades.

Vaig dir: �s un monument fi
que se mereix conservar,
i en ses sis creus vaig pensar
de dins es poble algaid�.

Aposta he volgut cercar
un poc de sa seva hist�ria
i perqu� en tengui mem�ria
en glosa ara ho vull contar.

De ses creus que encara hi ha
segons diuen es papers
�s sa creu d'es Traginers
que es feu a temps m�s lluny�.

Mil cinc-cents seixanta nou
fou s'any que se constru�.
Contau i fixauvos-hi
si ja en fa molts d'anys que hi plou.

Es mateix segle va esser
cap a l'any setanta nou
varen dur pedra a bon sou
per altres construir-ne.

Per fer aquestes obres d'art
a un bon mestre es va cercar
i a Sineu s'el va trobar:
Mestre Toni Genovart.

I sa creu d'es Colomer
feren d'aquesta manera.
Tamb� sa de la Ribera
i es poble encara les t�.

No fa tant de temps que hi plou
damunt sa de ca'n Vic�.
Aix� mateix sa construcci�
ja �s del mil set-cents denou.

Miquel Amengual Servera
que d'Algaida era el rector,
va pagar sa construcci�
damunt sa seva cartera.

Altres dues creus tenim
a dins es poble algaid�
que tamb� vull citar aqu�
s�n d'es poble que vivim.

Es seu nom sols vos dir�
i a acabar ja m'atropell:
Sa d'es Cementeri Vell
i sa creu d'es Garriguer.

Per� abans d'acabar
un favor demanar�:
A que se conservin b�,
tots hem de colaborar.

UN ALGAID�

L'autor d'aquesta glosa �s en Jaume Juan Bonnin "Toledo". Amb ella va guanyar, l'any 1978, el primer premi del IV CONCURS "PREMIOS VILLA DE ALGAIDA" en la modalitat "poesia popular" (glosat).

tomtop | andoer | anet a8 | Anet | Anet A6 | trumpy bear | amazfit bip | hubsan h501s | hohem gimbal | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | dobby drone | Hubsan Drone | Creality Ender-3 DJI Mavic Air | isteady pro | klook| Travel 旅遊| KUONI 勝景遊