LLOREN� ANTICH FIOL “M�RA”. 1902 – 1936.

 

Fill de Pere Joan Antich “M�ra”, taverner, i d’Isabel Fiol Massot, va n�ixer a la pla�a d’Algaida n�13 a la una del migdia de dia 14 de juliol de 1902.

De jove havia apr�s l’ofici de ferrer a can Colau. Posteriorment va posar una ferreria juntament amb en Jaume “Poloni”. M�s tard pos� ferreria a can Putxo, davant on fins fa poc temps hi havia el taller mec�nic de la Seat, i encara torn� canviar de local i pos� la ferreria a ca seva, al n�mero 7 de la Tanqueta; ell i la dona vivien al pis i tenia el negoci a la planta baixa.

Sempre va fer de ferrer, fins i tot quan li va tocar fer el servici militar ho va fer com a sergent ferrador a Reus.

Estava casat amb Joana Maria Mulet Janer, “Ferrina”. Tingueren una filla.

Fou nomenat gestor (regidor) de l’ajuntament d’Algaida, en sessi� extraordin�ria, dia 7 de mar� de 1936. En sessi� ordin�ria, que tingu� lloc el mateix dia 7, fou designat per representar la Comissi� Gestora al Consell Escolar de Primera Ensenyan�a. En la sessi� ordin�ria de dia 2 de juliol s’acord�, per unanimitat, nomenar-lo organitzador de les festes de Sant Jaume. El cop d’estat es produ� vuit dies abans de les festes de Sant Jaume.

Com que sentia dir que trobaven esquerrans assassinats a les cunetes, es va fer por i s’an� a amagar a Ciutat, a ca unes cosines fadrines. Ja que mai no havia tengut grans enfrontaments amb les dretes, va tornar a Algaida. De tots maneres, no se n’acabava de fiar i estava amagat en un enfonyall que hi havia prop del lloc com�. Els falangistes l’anaren a cercar a ca seva per� no el saberen trobar.

Un amic de la fam�lia, gu�rdia civil, hi an� i els digu� que seria millor que s’entreg�s, que ell l’acompanyaria a l’ajuntament per evitar que li pass�s res. Aix� ho va fer per� en Lloren� hi va quedar tancat; tamb� hi havia tancat el seu germ� Francesc. Un fill d’aquest els dugu� menjar i una pell de xot a cada un perqu� no haguessin de dormir en terra.

El dia despr�s del desembarcament a Porto Cristo anaren amollant gent que tenien tancada dins l’ajuntament. En un grup de cinc persones que deixaren fugir hi havia en Lloren�. El caporal de la gu�rdia civil s’enfad� molt i reprengu� als falangistes que l’havien amollat tot dient “pareix mentida que no entengueu lo que vos diuen” i va fer tornar enrera en Lloren�. Aquest mateix dia, ja de nit, ficaren en Lloren� i vuit algaidins m�s dins cotxes i els portaren a Manacor. All�, al cementeri vell, segons cont� l’algaid� que condu� el cotxe on anava en Lloren�, li dispararen a les cames i, un cop immobilitzat, fou col•locat damunt un caramull de feixos de llenya i li prengueren foc.

La seva dona i les d’Antoni i Pere Llull anaren a Manacor i es dirigiren a la gu�rdia civil i a l’ajuntament i, fins i tot, al cementeri. Per tot els digueren que no en sabien res, dels seus homes. Els mostraren una llista de morts en que no hi constaven els seus noms.

Dia 21 de novembre de 1941 el secretari provincial del Jutjat de Responsabilitats Pol�tiques de Palma adre�� un ofici al batle d’Algaida en qu� li demanava informaci� sobre en Lloren� al qual havien obert l’expedient 3154-41. L’interessava sebre: antecedents pol�ticosocials, c�rrecs que va tenir en les agrupacions d’esquerres, tots els b�ns i els ingressos que tenia, de la seva adhesi� al Glorioso Movimiento Nacional, la seva condici� social, cultural, administrativa i pol�tica, sobre l’actuaci� pol�tica entre l’octubre de 1934 i el 18 de juliol de 1936, dades personals i domicili d’aquells moments, si estava condemnat per la jurisdicci� militar, si es va oposar al moviment...

Des de l’ajuntament contestaren dia 5 de desembre de 1941 mitjan�ant l’ofici n�mero 635, del qual, dissortadament, no s’ha conservat la c�pia.

 

Rafel Antich Servera. Mem�ria als republicans v�ctimes de la repressi� feixista a Algaida durant al Guerra Civil de 1936. N� 2 de la Col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.

tomtop | andoer | anet a8 | Anet | Anet A6 | trumpy bear | amazfit bip | hubsan h501s | hohem gimbal | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | dobby drone | Hubsan Drone | Creality Ender-3 DJI Mavic Air | isteady pro | klook| Travel 旅遊| KUONI 勝景遊